Taicroesion

Manylion llety

Lolfa fawr gyda thrawstiau coed gwreiddidol a lle tân trawiadol. Snyg gyda theledu. Cegin ac ystafell fwyta ar wahân. Llawr cyntaf: Ystafell wely ddwbl gyda gwely sengl ychwanegol (ar gyfer + 1). Dwy ystafell wely gyda dau wely sengl ynddynt. Tŷ bach / Ystafell olchi gyda chawod uwch y bath.

Gallwch lawrlwytho Datganiad Hygyrchedd ar gyfer y bwthyn drwy glicio yma.


Cyfleusterau


 • Dillad gwely a thywelion
 • Crud
 • Sychwr gwallt
 • 2 deledu digidol
 • DVD
 • Radio/casét/CD
 • Trydan wedi'i gynnwys
 • Talu am olew yn ôl darlleniad y mesurydd
 • Coed tân, bag cyntaf am ddim
 • Peiriant golchi llestri
 • Microdon
 • Oergell/Rhewgell
 • Ystafell olchi wedi'i rhannu yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad
 • Parcio
 • Tŷ bach tu allan
 • Gardd gyda phatio a dodrefn
 • Barbiciw
 • Anifeiliaid anwes – 1 ci (rhaid ei gadw ar dennyn)
 • Coeden ac addurniadau ar gyfer cyfnod y Nadolig
 • Dim ysmygu

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk