Porwch y wefan hon i ddewis lleoliad eich gwyliau nesaf.

Tri bwthyn gwahanol, pob un â'i gymeriad ei hun.

Gallwch fwcio lle ar-lein, neu os yw'n well gennych gallwn wneud hynny ar eich rhan dros y ffôn.

taicroesion

Taicroesion

Bwthyn dros 300 oed, cyfforddus iawn a llawn cymeriad. Gerddi eang, golygfeydd godidog.

beudy taicroesion

Beudy Taicroesion

Modern a chyffyrddus, gardd a BBQ, perffaith i deulu bach.

beudy gwenoliaid

Beudy Gwenoliaid

Y beudy diweddaraf i'w gwblhau - modern a chyffyrddus, anodd credu y bu gwartheg yn byw yma!

Cwmni wedi'i redeg gan deulu lleol yw Gwyliau Gorwel sy'n darparu llety gwyliau safon uchel a gwasanaeth personol, mewn lleoliad godidog. Cysylltwch â ni.

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk