Beudy Gwenoliaid

Manylion llety

Llawr isaf: Dwy ystafell wely ac ystafell olchi. Mae gwely dwbl yn un ystafell wely, ac yn yr ystafell arall ceir gwely dwbl ac un gwely sengl. Ystafell folchi modern gyda bath a chawod uwch y bath.

Llawr cyntaf: Cegin ac ystafell fwyta fawr agored dan drawstiau gwreiddiol y beudy, llawr derw a ffenestri yn y to sy'n gwneud hon yn ardal olau braf. Yn yr hanner arall mae'r lolfa braf gyda dwy soffa lledr, teledu mawr, a drysau dwbl yn agor i'r patio.

Gallwch lawrlwytho Datganiad Hygyrchedd ar gyfer y bwthyn drwy glicio yma.


Cyfleusterau


 • Dillad gwely a thywelion
 • Crud a chadair uchel ar gael
 • Sychwr gwallt
 • Teledu digidol
 • DVD
 • Radio/CD
 • Trydan a gwres yn y pris
 • Peiriant golchi llestri
 • Microdon
 • Oergell
 • Rhewgell
 • Ystafell olchi wedi'i rhannu yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad
 • Parcio
 • Patio a dodrefn
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Coeden ac addurniadau ar gyfer cyfnod y Nadolig
 • Dim ysmygu
 • Anaddas i bobl ag anhawster symud

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk