Bythynnod Gwyliau Gorwel

Taicroesion

Mae'r bwthyn hwn dros 300 oed! Mae'n llawn cymeriad, yn darparu digonedd o le, ac yn sicr o ddwyn eich calon ar eich ymweliad cyntaf. Yn yr haf, casglwch o gylch y bbq, yn y gaeaf, closiwch at y tan agored enfawr!

Yn fras

 • Cysgu hyd at 7
 • Hunan arlwyo
 • Gerddi eang

Beudy Taicroesion

Cafodd y beudy hwn ei drosi'n fwthyn gwyliau ym 2008.Cewch olygfeydd dros fae Ceredigion o'r lolfa sydd ar y llawr uchaf, neu manteisiwch ar y BBQ sydd yn yr ardd yn ystod y tywydd mwyn rydym yn ei fwynhau ar yr arfordir.

Yn fras

 • Cysgu 4
 • Modern a chyffyrddus
 • Hunan arlwyo
 • Gardd a phatio

Beudy Gwenoliaid

Dyma'r bwthyn diweddaraf gennym. Gorffennwyd yn 2012, a byddwch yn sicr o werthfawrogi gwaith y crefftwyr sydd wedi troi hen feudy yn fwthyn modern a moethus! Clud yn y gaeaf, drysau mawr yn agor i batio uchel yn yr haf.

Yn fras

 • Cysgu hyd at 5
 • Patio uchel
 • Hunan arlwyo
 • Moethus

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk