Beudy Taicroesion

Manylion llety

Drws yn agor i ardal agored y gegin ac ardal fwyta, stepiau yn mynd lawr i lefel yr ystafelloedd gwely. Ystafell olchi olau gyda bath maint llawn a chawod uwch y bath. Llawr cyntaf: Lolfa braf dan drawstiau gwreiddiol y beudy. Modd cadw llygad ar y cogyddion yn y gegin!

Gallwch lawrlwytho Datganiad Hygyrchedd ar gyfer y bwthyn drwy glicio yma.


Cyfleusterau


 • Dillad gwely a thywelion
 • Crud
 • Sychwr gwallt
 • Teledu digidol
 • DVD
 • Radio/CD
 • Trydan wedi'i gynnwys
 • Microdon
 • Oergell/Rhewgell
 • Ystafell olchi wedi'i rhannu yn cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad
 • Cadair uchel
 • Parcio
 • Gardd gyda phatio a dodrefn
 • Barbiciw
 • Dim anifeiliaid anwes
 • Coeden ac addurniadau ar gyfer cyfnod y Nadolig
 • Dim ysmygu
 • Anaddas i bobl ag anhawster symud

Pam Gwyliau Gorwel?


Cewch eich hudo wrth edrych allan dros y môr nes ei fod yn diflannu dros y gorwel.
Cewch gymorth a chroeso teuluol dihafal, ond llonydd i fwynhau eich hun.
Dyna pam.

Cysylltu

Gwyliau Gorwel
Gorwel
Llanaber
Bermo LL42 1AJ

01341 280051
07500 702949 post@gwyliaugorwel.co.uk